fbpx

Poniedziałek - Piątek (09:00 - 17:00)

restrukturyzacja sądowa

Finansowe i prawne aspekty restrukturyzacji sądowej

Restrukturyzacja sądowa zadłużenia jest procesem, który ma na celu umożliwienie firmom w trudnej sytuacji finansowej restrukturyzację ich długów i zobowiązań, aby uniknąć upadłości. Proces ten jest skomplikowany i obejmuje zarówno aspekty prawne, jak i finansowe. W tym artykule przyjrzymy się kluczowym elementom restrukturyzacji sądowej, aby lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje ona w praktyce.

 

Prawne aspekty restrukturyzacji sądowej zadłużenia

Prawo restrukturyzacyjne w większości jurysdykcji zostało zaprojektowane, aby wspierać przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. W Polsce kluczowe regulacje dotyczące restrukturyzacji sądowej zawarte są w Prawie restrukturyzacyjnym, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku. Proces restrukturyzacji sądowej rozpoczyna się od wniosku dłużnika do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Ważnym aspektem tego procesu jest wykazanie przez dłużnika, że znajduje się w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub już jest niewypłacalny, ale nadal istnieje szansa na odzyskanie płynności finansowej. Statystycznie, około 60% firm, które decydują się na postępowanie restrukturyzacyjne w Polsce, składają wniosek o otwarcie postępowania sądowego. Wniosek ten jest krokiem kluczowym w procesie, ponieważ po jego złożeniu sąd podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury restrukturyzacyjnej i wyznacza zarządcę sądowego, który będzie nadzorował dalsze działania.

sądowa restrukturyzacja zadłużenia

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

 

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu – Jest to najmniej inwazyjna forma restrukturyzacji, która umożliwia firmie szybkie osiągnięcie porozumienia z wierzycielami. W tym przypadku firma dąży do uzgodnienia warunków spłaty swoich zobowiązań poza sądem. Statystycznie, około 30% przypadków restrukturyzacji korzysta z tej formy postępowania, głównie ze względu na jej efektywność i niski koszt.
  2. Postępowanie przyspieszonego układu – Przeznaczone dla firm, które nie straciły jeszcze płynności finansowej, ale potrzebują szybkiej interwencji w celu zapobieżenia dalszym problemom. Około 25% firm wybiera tę formę restrukturyzacji, aby uniknąć bardziej drastycznych środków, takich jak postępowanie upadłościowe.
  3. Postępowanie sanacyjne – Stanowi głęboką restrukturyzację dla firm borykających się z poważnymi problemami finansowymi, często graniczącymi z utratą płynności. Około 40% firm, które podlegają restrukturyzacji, wybiera tę formę postępowania, ponieważ umożliwia ona kompleksowe podejście do naprawy sytuacji finansowej, często poprzez zmianę strategii biznesowej i struktury kapitałowej.
  4. Postępowanie układowe – Wymaga szerokiej zgody wierzycieli na restrukturyzację długów i jest stosowane, gdy firma nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań w terminie. Mniej więcej 5% firm wybiera tę formę postępowania, ponieważ wymaga ona skomplikowanych negocjacji i zazwyczaj obejmuje większą liczbę wierzycieli.

Każde z tych postępowań ma swoje specyficzne wymogi i procedury, które należy starannie przestrzegać.

 

Finansowe aspekty restrukturyzacji sądowej zadłużenia

Głównym celem restrukturyzacji sądowej jest zapewnienie przedsiębiorstwu możliwości kontynuacji działalności poprzez restrukturyzację długów. Oznacza to negocjacje z wierzycielami w celu zmiany warunków spłaty zadłużenia, co może obejmować obniżenie kwoty długu, wydłużenie terminu płatności, a nawet częściowe umorzenie zobowiązań.

restrukturyzacja sądowa

Kluczowe elementy finansowe podczas restrukturyzacji sądowej

  • Analiza finansowa – przeprowadzamy szczegółową analizę sytuacji finansowej klienta. To nie tylko sprawdzenie bilansu i rachunku zysków i strat, ale także identyfikacja kluczowych wskaźników, takich jak zadłużenie, płynność finansowa, rentowność, oraz ocena przepływów pieniężnych. Analiza ta jest kluczowa dla zrozumienia głębokości problemów i identyfikacji możliwych rozwiązań.
  • Plan restrukturyzacyjny – Na podstawie analizy finansowej opracowujemy spersonalizowany plan restrukturyzacji. Ten plan nie tylko opiera się na finansowych aspektach, ale także uwzględnia strategie operacyjne, redukcję kosztów oraz identyfikację nowych źródeł przychodów. Naszym celem jest zapewnienie klientowi stabilności finansowej oraz długoterminowego sukcesu.
  • Negocjacje z wierzycielami – angażujemy się w intensywne negocjacje z wierzycielami klienta. Dysponując dogłębnym zrozumieniem możliwości prawnych oraz posiadając umiejętności negocjacyjne, staramy się osiągnąć korzystne warunki spłaty długów, odroczenia terminów płatności czy też restrukturyzację warunków finansowych umów kredytowych.
  • Zarządzanie płynnością finansową – W trakcie procesu restrukturyzacyjnego zapewniamy ciągłe monitorowanie i zarządzanie płynnością finansową klienta. To nie tylko kontrola dostępnych środków finansowych, ale także aktywne zarządzanie przepływami pieniężnymi, zapewniające ciągłość operacyjną firmy. Działamy proaktywnie, identyfikując potencjalne problemy i stosując odpowiednie strategie zaradcze.

Dla naszej firmy każdy proces restrukturyzacji jest wyzwaniem, któremu staramy się sprostać poprzez kompleksowe podejście oparte na analizie, planowaniu, negocjacjach i zarządzaniu płynnością finansową. Naszym celem jest nie tylko pomóc klientom przezwyciężyć trudności, ale także zapewnić im solidne podstawy do dalszego rozwoju i sukcesu.

Ostatnie wpisy

ONESTO Finance

Jesteśmy zespołem doświadczonych profesjonalistów, którzy oferują kompleksową gamę usług doradczych w zakresie finansów i prawa. Nasza firma składa się z renomowanych doradców finansowych, doradców restrukturyzacyjnych oraz prawników, gotowych sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom.

Polityka prywatności

Kontakt