fbpx

Poniedziałek - Piątek (09:00 - 17:00)

Czym jest restrukturyzacja firmy jednoosobowej?


Kiedy jesteś właścicielem firmy jednoosobowej, każda decyzja finansowa ma bezpośredni wpływ na Twoje życie i przyszłość Twojego przedsiębiorstwa. W trudnych momentach, kiedy zadłużenie staje się wyzwaniem, restrukturyzacja firmy jednoosobowej może być kluczem do odzyskania kontroli nad sytuacją. Nasze doradztwo skupia się na oferowaniu rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, takich jak Ty.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej to proces przekształcania i reorganizacji struktury, operacji lub zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa, mający na celu poprawę jego sytuacji finansowej lub dostosowanie do nowych okoliczności rynkowych. Może on zostać zainicjowany przez właściciela firmy w odpowiedzi na różne czynniki, takie jak problemy finansowe, nadmierny dług, spadająca rentowność lub zmieniające się warunki rynkowe.

Kiedy jesteś właścicielem firmy jednoosobowej, każda decyzja finansowa ma bezpośredni wpływ na Twoje życie i przyszłość Twojego przedsiębiorstwa. W trudnych momentach, kiedy zadłużenie staje się wyzwaniem, restrukturyzacja firmy jednoosobowej może być kluczem do odzyskania kontroli nad sytuacją. Nasze doradztwo skupia się na oferowaniu rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, takich jak Ty.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej to proces przekształcania i reorganizacji struktury, operacji lub zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa, mający na celu poprawę jego sytuacji finansowej lub dostosowanie do nowych okoliczności rynkowych. Może on zostać zainicjowany przez właściciela firmy w odpowiedzi na różne czynniki, takie jak problemy finansowe, nadmierny dług, spadająca rentowność lub zmieniające się warunki rynkowe.

Na czym polega restrukturyzacja JDG?


 

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej może obejmować między innymi:

 • zmniejszenie kosztów operacyjnych,
 • renegocjację umów z dostawcami lub wierzycielami,
 • przekształcenie modelu biznesowego,
 • restrukturyzację zadłużenia,
 • sprzedaż nieopłacalnych aktywów.

Celem restrukturyzacji jest zwykle przywrócenie stabilności finansowej firmy i umożliwienie jej kontynuowania działalności lub osiągnięcie długoterminowych celów biznesowych.

,,Budujemy długotrwałe relacje biznesowe oparte na wzajemnym zaufaniu."

Etapy restrukturyzacji JDG


 

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej przebiega w kilku etapach. 

 1. Ocena stanu przedsiębiorstwa, poziomu i struktury jego zadłużenia oraz wartości zobowiązań spornych.
 2. Dokonanie tak zwanego „obwieszczenia o dniu układowym” w portalu rządowym – Krajowym Rejestrze Zadłużonych. 
 3. Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego oraz planu spłaty zadłużeń podczas zgromadzenia wierzycieli. 
 4. Zatwierdzenie wyników głosowania zgromadzenia wierzycieli przez sąd. 
 5. Wykonanie planu spłaty pod okiem nadzorcy wykonywania układu. 

Jak pomagamy?


Profesjonalna Analiza Finansowa:

✓ Diagnoza aktualnej sytuacji finansowej.
✓ Zidentyfikowanie obszarów ryzyka oraz źródeł problemów płynnościowych.
✓ Optymalizacja portfela długów i warunków finansowania.

Strategia na Miarę Twojej Spółki:

✓ Indywidualny plan działania dostosowany do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa.
✓ Prognozy finansowe uwzględniające proponowane działania restrukturyzacyjne.

Renegocjacja Zobowiązań:

✓ Skuteczne negocjacje z wierzycielami.
✓ Poszukiwanie nowych, korzystniejszych źródeł finansowania.

Komunikacja z Interesariuszami:

✓ Budowanie zaufania wśród kluczowych partnerów: banków, dostawców, inwestorów.
✓ Profesjonalne przedstawienie strategii restrukturyzacji i perspektyw rozwojowych.

Wsparcie w Decyzjach Strategicznych:

✓ Doradztwo w zakresie inwestycji, akwizycji czy sprzedaży aktywów.
✓ Pomoc w identyfikacji nowych obszarów wzrostu i źródeł dochodów.

Ochrona Wartości Spółki:

✓ Minimizacja negatywnego wpływu procesu restrukturyzacyjnego na wizerunek firmy.
✓ Działania mające na celu ochronę wartości firmy w długiej perspektywie.

Korzyści wynikające z restrukturyzacji firmy jednoosobowej


W trudnych momentach, kiedy zadłużenie staje się wyzwaniem, restrukturyzacja JDG może być kluczem do odzyskania kontroli nad sytuacją i przywrócenia stabilności w firmie. Decydując się na ten krok, przedsiębiorca jest w stanie uzyskać liczne korzyści. Należą do nich przede wszystkim:

 • Zawieszenie spłat bankowych rat kredytowych: na okres od 9 do 12 miesięcy,
 • Zabezpieczenie przed długami: Restrukturyzacja firmy jednoosobowej zabezpiecza przed spłatą zobowiązań powstałych przed rozpoczęciem procesu, dając Twojej firmie oddech i czas na przemyślane działania.
 • Ochrona majątku: Dzięki restrukturyzacji JDG unikniesz działań egzekucyjnych skierowanych na Twój majątek, rachunek bankowy czy też cenne ruchomości. Ponadto, licytacje komornicze dotyczące Twoich aktywów zostaną wstrzymane.
 • Stabilność w biznesie: Możesz sporządzić listę kluczowych umów, które zostaną zachowane, bez obaw o ich wypowiedzenie. To dotyczy w szczególności umów leasingowych na pojazdy, naczepy czy maszyny produkcyjne, które stanowią serce Twojej działalności.

Nie pozwól, aby chwilowe trudności zdefiniowały Twoją przyszłość. Skorzystaj z doświadczenia i wsparcia ekspertów, by odzyskać kontrolę nad finansami Twojej firmy.

Oferujemy także wsparcie w zakresie upadłości konsumenckiej, oddłużania oraz pośrednictwa kredytowego.

Oddłużanie firm i osób fizycznych
o nas
pośrednictwo kredytowe

Najczęściej zadawane pytania


Dlaczego przedsiębiorca decyduje się na restrukturyzację firmy jednoosobowej?

Przedsiębiorcy mogą podejmować restrukturyzację z różnych powodów, takich jak trudności finansowe, nadmierny dług, potrzeba optymalizacji kosztów, zmiany w modelu biznesowym lub reakcja na konkurencję.

Czy restrukturyzacja firmy jednoosobowej jest zawsze skomplikowana?

Nie zawsze. Skomplikowanie procesu restrukturyzacji zależy od skali zmian i złożoności sytuacji firmy. Proces może być stosunkowo prosty lub wymagać bardziej zaawansowanych działań.

Jakie są korzyści z restrukturyzacji firmy jednoosobowej?

Korzyści z restrukturyzacji mogą obejmować poprawę stabilności finansowej, zwiększenie rentowności, dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych, a także utrzymanie kontroli nad firmą.

Czy restrukturyzacja wpływa na pracowników firmy jednoosobowej?

Tak, restrukturyzacja może wpłynąć na pracowników, zwłaszcza jeśli wiąże się z redukcją zatrudnienia lub zmianami w organizacji pracy.

Jak długo trwa proces restrukturyzacji firmy jednoosobowej?

Czas trwania procesu restrukturyzacji zależy od wielu czynników, ale może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat.

ONESTO Finance

Jesteśmy zespołem doświadczonych profesjonalistów, którzy oferują kompleksową gamę usług doradczych w zakresie finansów i prawa. Nasza firma składa się z renomowanych doradców finansowych, doradców restrukturyzacyjnych oraz prawników, gotowych sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom.

Polityka prywatności

Kontakt