fbpx

Poniedziałek - Piątek (09:00 - 17:00)

Czym jest restrukturyzacja gospodarstwa rolnego?


Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego nie jest jedynie działaniem mającym na celu krótkoterminową poprawę sytuacji finansowej, to proces zapewniający długoterminową stabilność finansową gospodarstwa, identyfikujący słabe punkty w jego ekonomicznym funkcjonowaniu i wprowadzający skuteczne rozwiązania naprawcze.

Rozpoczęcie restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, w tym w szczególności postępowania o zatwierdzenie układu, umożliwia jednoczesne wprowadzenie działań mających na celu poprawę sytuacji gospodarstwa oraz zabezpieczenie majątku prywatnego rolnika i jego bliskich.

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego nie jest jedynie działaniem mającym na celu krótkoterminową poprawę sytuacji finansowej, to proces zapewniający długoterminową stabilność finansową gospodarstwa, identyfikujący słabe punkty w jego ekonomicznym funkcjonowaniu i wprowadzający skuteczne rozwiązania naprawcze.

Rozpoczęcie restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, w tym w szczególności postępowania o zatwierdzenie układu, umożliwia jednoczesne wprowadzenie działań mających na celu poprawę sytuacji gospodarstwa oraz zabezpieczenie majątku prywatnego rolnika i jego bliskich.

Na czym polega restrukturyzacja zadłużenia gospodarstwa rolnego?


 

Restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych polega na wprowadzeniu zestawu działań naprawczych i dążeniu do redukcji długu, które mają przynieść szybką poprawę sytuacji finansowej gospodarstwa. W dłuższym okresie celem restrukturyzacji jest spłacenie długów w zmniejszonej skali oraz w wydłużonym terminie.

,,Kładziemy duży nacisk na jakość naszego portfela klientów, co skutkuje wysoką spłacalnością rat w terminie i tym samym większymi możliwościami w negocjacjach warunków kredytowych z bankiem."

Etapy restrukturyzacji gospodarstw rolnych


 

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych przebiega etapami. 

  1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. 
  2. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd i określenie, czy spełnia on wymogi formalne i merytoryczne. 
  3. Otworzenie postępowania restrukturyzacyjnego. 
  4. Realizacja planu restrukturyzacji. 
  5. Zatwierdzenie realizacji planu restrukturyzacji i zamknięcie postępowania przez sąd.

Jak pomagamy?


Diagnostyka finansowa:

✓ Jako doradca finansowy, pierwszym krokiem jest dokładna analiza finansów gospodarstwa. Wnikliwe przejrzenie bilansów, analiza przepływów pieniężnych oraz zobowiązań pozwoli zrozumieć aktualną sytuację ekonomiczną oraz wyznaczyć priorytety.

Opracowanie strategii finansowej:

✓ Na podstawie zgromadzonych danych, doradca kreuje plan finansowy, który może zawierać elementy takie jak renegocjacja warunków kredytów, restrukturyzacja zobowiązań czy poszukiwanie nowych źródeł finansowania.

Konsultacje zewnętrzne:

✓ Współpraca z ekspertami z innych dziedzin, takich jak prawnicy, specjaliści ds. rolnictwa czy technolodzy, jest często kluczowa. Ich specjalistyczna wiedza może pomóc w skutecznym wdrożeniu planu restrukturyzacji.

Edukacja i rozwój:

✓ Z perspektywy doradcy finansowego ważne jest, aby gospodarstwo było świadome nowych trendów i narzędzi finansowych dostępnych na rynku. Organizowanie szkoleń i warsztatów, promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz edukacja w zakresie zarządzania finansami mogą być kluczem do długoterminowego sukcesu gospodarstwa.

Zalety wynikające z restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw rolnych


Restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych pozwala osiągnąć liczne korzyści. Należą do nich przede wszystkim:

  • Odroczenie spłaty rat kredytów bankowych przez cały okres trwania procesu restrukturyzacji, czasami nawet do okresu 9-12 miesięcy.
  • Możliwość odroczenia spłaty wszelkich zobowiązań, które powstały przed inicjacją procesu restrukturyzacji gospodarstwa.
  • Wstrzymanie wszelkich działań egzekucyjnych skierowanych przeciwko rolnikowi, w tym zablokowanie licytacji komorniczych zarówno dotyczących ruchomości, jak i nieruchomości, które stanowią element majątku gospodarstwa rolnego.
  • Opcja stworzenia wykazu tzw. „umów kluczowych”, które zostaną zachowane dla rolnika podczas trwania procesu restrukturyzacji. To dotyczy w szczególności umów leasingowych czy zabezpieczonych pożyczek na maszyny rolnicze.

Dzięki właściwie przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia gospodarstwo rolne jest w stanie uniknąć bankructwa. W skład naszych usług wchodzi także restrukturyzacja JDG i spółek oraz pośrednictwo kredytowe.

pośrednictwo kredytowe
o nas

Najczęściej zadawane pytania


Dlaczego firma decyduje się na restrukturyzację?

Firma może decydować się na restrukturyzację z różnych powodów, takich jak trudności finansowe, nadmierny dług, zmiany w otoczeniu biznesowym, potrzeba optymalizacji operacji czy reakcja na konkurencję.

Jak długo trwa proces restrukturyzacji spółki?

Czas trwania procesu restrukturyzacji zależy od skali zmian i złożoności sytuacji. Proces ten może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Jakie są potencjalne korzyści z restrukturyzacji?

Restrukturyzacja może pomóc spółce poprawić jej stabilność finansową, rentowność, efektywność operacyjną, a także dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Może również pomóc w uniknięciu bankructwa.

Czy restrukturyzacja wpływa na pracowników?

Tak, restrukturyzacja może wpłynąć na pracowników w sposób różny, w zależności od rodzaju zmian. Może to oznaczać zwolnienia, przenoszenia na inne stanowiska lub zmiany w strukturze organizacyjnej.

Czy restrukturyzacja ma wpływ na akcjonariuszy?

Tak, restrukturyzacja może mieć wpływ na akcjonariuszy, zwłaszcza jeśli wiąże się z emisją nowych akcji, zmianą struktury kapitału lub restrukturyzacją długu. Akcjonariusze mogą ponosić straty lub zyskić zależnie od wyniku procesu.

ONESTO Finance

Jesteśmy zespołem doświadczonych profesjonalistów, którzy oferują kompleksową gamę usług doradczych w zakresie finansów i prawa. Nasza firma składa się z renomowanych doradców finansowych, doradców restrukturyzacyjnych oraz prawników, gotowych sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom.

Polityka prywatności

Kontakt