fbpx

Poniedziałek - Piątek (09:00 - 17:00)

Czym jest restrukturyzacja spółki?


Proces restrukturyzacji musi być dostosowany indywidualnie do danej spółki, zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę jej struktury zadłużenia. Warto zwrócić uwagę na specyfikę wynikającą z metody reprezentacji oraz odpowiedzialności organów reprezentujących spółkę wobec wierzycieli. Choć powszechnie uważa się spółki kapitałowe, takie jak spółki akcyjne czy z ograniczoną odpowiedzialnością, za bezpieczne formy działalności, nie można zapominać o osobistej odpowiedzialności członków zarządu. W sytuacji, gdy nie złożą oni wniosku o upadłość w ustawowo określonym terminie, mogą ponosić odpowiedzialność majątkową. To kluczowy aspekt analizy spółki kapitałowej w stanie kryzysu niewypłacalności lub zagrożenia

nią, zwłaszcza z uwagi na ochronę majątku osobistego członków zarządu w kontekście odpowiedzialności za długi spółki. Natomiast jeśli chodzi o restrukturyzację spółek osobowych, takich jak spółka jawna czy spółka cywilna, niezbędna jest dokładna analiza odpowiedzialności osobistej wspólników oraz członków zarządu za zobowiązania i długi spółki. spółek w Polsce. Jest cenowo korzystne i oferuje natychmiastową ochronę przed egzekucją. Warto zauważyć, że jedynie licencjonowany Doradca restrukturyzacyjny ma prawo inicjować postępowanie o zatwierdzenie układu. Jego licencję oraz doświadczenie można weryfikować w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Proces restrukturyzacji musi być dostosowany indywidualnie do danej spółki, zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę jej struktury zadłużenia. Warto zwrócić uwagę na specyfikę wynikającą z metody reprezentacji oraz odpowiedzialności organów reprezentujących spółkę wobec wierzycieli. Choć powszechnie uważa się spółki kapitałowe, takie jak spółki akcyjne czy z ograniczoną odpowiedzialnością, za bezpieczne formy działalności, nie można zapominać o osobistej odpowiedzialności członków zarządu. W sytuacji, gdy nie złożą oni wniosku o upadłość w ustawowo określonym terminie, mogą ponosić odpowiedzialność majątkową. To kluczowy aspekt analizy spółki kapitałowej w stanie kryzysu niewypłacalności lub zagrożenia nią, zwłaszcza z uwagi na ochronę majątku osobistego członków zarządu w kontekście odpowiedzialności za długi spółki. Natomiast jeśli chodzi o restrukturyzację spółek osobowych, takich jak spółka jawna czy spółka cywilna, niezbędna jest dokładna analiza odpowiedzialności osobistej wspólników oraz członków zarządu za zobowiązania i długi spółki. spółek w Polsce. Jest cenowo korzystne i oferuje natychmiastową ochronę przed egzekucją. Warto zauważyć, że jedynie licencjonowany Doradca restrukturyzacyjny ma prawo inicjować postępowanie o zatwierdzenie układu. Jego licencję oraz doświadczenie można weryfikować w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%


Kontakt krótki
Imię i nazwisko

Jak pomagamy?


Profesjonalna Analiza Finansowa:

✓ Diagnoza aktualnej sytuacji finansowej.
✓ Zidentyfikowanie obszarów ryzyka oraz źródeł problemów płynnościowych.
✓ Optymalizacja portfela długów i warunków finansowania.

Strategia na Miarę Twojej Spółki:

✓ Indywidualny plan działania dostosowany do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa.
✓ Prognozy finansowe uwzględniające proponowane działania restrukturyzacyjne.

Renegocjacja Zobowiązań:

✓ Skuteczne negocjacje z wierzycielami.
✓ Poszukiwanie nowych, korzystniejszych źródeł finansowania.

Komunikacja z Interesariuszami:

✓ Budowanie zaufania wśród kluczowych partnerów: banków, dostawców, inwestorów.
✓ Profesjonalne przedstawienie strategii restrukturyzacji i perspektyw rozwojowych.

Wsparcie w Decyzjach Strategicznych:

✓ Doradztwo w zakresie inwestycji, akwizycji czy sprzedaży aktywów.
✓ Pomoc w identyfikacji nowych obszarów wzrostu i źródeł dochodów.

Ochrona Wartości Spółki:

✓ Minimizacja negatywnego wpływu procesu restrukturyzacyjnego na wizerunek firmy.
✓ Działania mające na celu ochronę wartości firmy w długiej perspektywie.

Warto wiedzieć


Istnieje cztery różnorodne typy postępowań restrukturyzacyjnych dla spółek, zdefiniowane przez ustawodawcę. Jednym z nich jest postępowanie o zatwierdzenie układu, które zostało uwzględnione w przepisach Tarczy 4.0 wprowadzonych w odpowiedzi na sytuację pandemii.

Oto one:

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU): Inicjowane, nadzorowane i prowadzone przez licencjonowanego Doradcę restrukturyzacyjnego, który pełni rolę Nadzorcy układu. Po akceptacji układu przez zgromadzenie wierzycieli, Sąd wydaje decyzję o jego zatwierdzeniu. Cały proces potrwa około 4 miesiące, choć okres oczekiwania na jego uprawomocnienie może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy.
  2. Przyspieszone postępowanie układowe: Nadzorowane przez Sąd właściwy dla restrukturyzowanej spółki.
  3. Zwykłe postępowanie układowe: Inicjowane przed Sądem, gdy spółka ma ponad 15% wierzytelności spornych.
  4. Postępowanie sanacyjne: Podczas którego zarząd nad firmą jest przenoszony pod opiekę Nadzorcy sądowego.

Z uwagi na prostotę oraz szybkość procedury, postępowanie o zatwierdzenie układu stało się najpopularniejszym wyborem dla restrukturyzujących się spółek w Polsce. Jest cenowo korzystne i oferuje natychmiastową ochronę przed egzekucją.

,,Za najważniejsze uznajemy zadowolenie klienta i bezpieczeństwo każdej transakcji."

Oddłużanie firm i osób fizycznych
o nas
pośrednictwo kredytowe

Najczęściej zadawane pytania


Dlaczego firma decyduje się na restrukturyzację?

Firma może decydować się na restrukturyzację z różnych powodów, takich jak trudności finansowe, nadmierny dług, zmiany w otoczeniu biznesowym, potrzeba optymalizacji operacji czy reakcja na konkurencję.

Jak długo trwa proces restrukturyzacji spółki?

Czas trwania procesu restrukturyzacji zależy od skali zmian i złożoności sytuacji. Proces ten może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Jakie są potencjalne korzyści z restrukturyzacji?

Restrukturyzacja może pomóc spółce poprawić jej stabilność finansową, rentowność, efektywność operacyjną, a także dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Może również pomóc w uniknięciu bankructwa.

Czy restrukturyzacja wpływa na pracowników?

Tak, restrukturyzacja może wpłynąć na pracowników w sposób różny, w zależności od rodzaju zmian. Może to oznaczać zwolnienia, przenoszenia na inne stanowiska lub zmiany w strukturze organizacyjnej.

Czy restrukturyzacja ma wpływ na akcjonariuszy?

Tak, restrukturyzacja może mieć wpływ na akcjonariuszy, zwłaszcza jeśli wiąże się z emisją nowych akcji, zmianą struktury kapitału lub restrukturyzacją długu. Akcjonariusze mogą ponosić straty lub zyskić zależnie od wyniku procesu.

ONESTO Finance

Jesteśmy zespołem doświadczonych profesjonalistów, którzy oferują kompleksową gamę usług doradczych w zakresie finansów i prawa. Nasza firma składa się z renomowanych doradców finansowych, doradców restrukturyzacyjnych oraz prawników, gotowych sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom.

Polityka prywatności

Kontakt